Hair Color

رنگ موی سر بلگا موفقیت خود را در فرمولاسیون منحصر به فرد با تیم حرفه ای خود و مورد آزمایش در سالن های تولید شده با آخرین فناوری ها ارائه میدهد. با استفاده از رنگ موی سر بلگا پوشش کامل مو ها را در رابطه با کل ساختار مو مانند موی طبیعی احساس می کنیم. فرمولاسیون اختصاصی این مجموعه را به گروه های مختلف با شید های رنگی متنوع تقسیم می کند. از ویژگی های رنگ مو ی سر بلگا نرم کنندگی آن و ثبات کامل رنگ مو می باشد.