ANTI RED OXIDANT CREAM

اکسیدان کرم ضد قرمزی بلگا پایانی است برای دغدغه تمام خانمهایی که از زردی و قرمزی موی خود رنج می برند با استفاده ازین کرم می توان به پایه و شید رنگی دلخواه رسید. توصیه می شود که از این اکسیدان کرم برای رنگهای قرمز و مسی استفاده نشود.