Oxidant Cream

اکسیدان کرم بلگا فرموله شده فرانسه با ترکیبات خاص جهت ماندگاری و پایدار نمودن مو سازگار با تمامی رنگ موها بوده و دارای فرمولاسیون خاص جهت شفافیت و براقیت هر چه بیشتر می باشد.
اکسیدان کرم بلگا در 5 نوع مختلف عرضه می گردد:
اکسیدان کرم های گیاهی، اکسیدان کرم های ضد قرمزی، اکسیدان کرم 6% نمره1، اکسیدان کرم9% نمره 2، اکسیدان کرم 12% نمره 3.