Cream Plus

کرم دکلره بلگا یک محصول بی رنگ کننده فوق العاده می باشد که جایگزین پودر دکلره معمولی گردیده است و عاری از هرگونه غبار می باشد. کرم دکلره بلگا با درجه روشن کنندگی تا پایه 9 با ویژگیهای زیر تولید می گردد: -آسانی در ترکیب شدن با اکسیدان کرم -حاوی مواد نرم کننده و باعث حفاظت مو می گردد.