NAIL POLISH REMONER PAD Nail Polish

لاک ناخن بلگا با ویژگی های زیر تولید میگردد:
دوام زیاد، شفافیت بیشتر، پوشش دهی فوق العاده، خشک شدن سریع، آسانی در پاک کردن، رنگ های درخشان